Συναντήσεις

Virtual Συνάντηση

Virtual Workshop - 16 Οκτωβρίου

Συνάντηση Πρίλεπ

1-3 Ιουλίου 2019, Πρίλεπ - Β.Μακεδονία

Συνάντηση Σόφια

7-8 Μαρτίου 2019, Σόφια - Βουλγαρία

Συνάντηση Λευκάδα

27-30 Ιουνίου 2018, Λευκάδα - Ελλάδα

Συνάντηση Λευκωσία

13-15 Φεβρουαρίου 2018, Λευκωσία - Κύπρος

Συνάντηση Κοζάνη

4-5 Οκτωβρίου 2018, Κοζάνη - Ελλάδα

Συνάντηση Λάρισα

7-9 Νοεμβρίου 2017, Λάρισα - Ελλάδα