ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Virtual Workshop - 16 Οκτωβρίου

Το WATenERgy CYCLE πραγματοποίησε ένα εικονικό εργαστήριο, στις 16 Οκτωβρίου 2020. H Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Νερού παρουσίασε τα τελικά παραδοτέα  προκειμένου να συζητηθεί με τους συναδέλφους μας από το EurEau. Ο κ. Oliver Loebel, με τη συνεργασία της εταιρικής σχέσης, κατά τη διάρκεια αυτού του εργαστηρίου, συνέβαλε στην προετοιμασία των συστάσεων πολιτικής της περιοχής των Βαλκανίων που θα ενημερώνει τους ανώτερους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σχετικά με τα νέα εργαλεία, μεθοδολογίες και αποδοτικά συστήματα διαχείρισης νερού / ενέργειας καινοτόμες τεχνολογίες, προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο προσαρμογής στην αποτελεσματικότητα των πόρων και τα μέτρα ανθεκτικότητας στις κλιματικές αλλαγές Το SHUKALB, η ένωση ύδρευσης και αποχέτευσης της Αλβανίας συμμετείχε προκειμένου να συμβάλει στη δημιουργία του θεωρητικού πλαισίου που θα επιτρέψει τη διαμόρφωση των βασικών συνιστωσών της στρατηγικής επικοινωνίας του έργου, δηλαδή τους στόχους, τους στόχους, το στοχευμένο κοινό, τα μηνύματα και τον αναμενόμενο αντίκτυπο στην Αλβανία και σε άλλες χώρες του IPA. Επισυνάπτεται η πρόσκληση και το σχέδιο ημερήσιας διάταξης.