Δημοσιότητα

Ημερίδα «Καινοτομίες και ολοκληρωμένη διαχείριση νερού σε Κύπρο και Ελλάδα»

Ημερομηνία: Τρίτη 14/1/2020

Χώρος: Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας,
Αίθουσα «Παλιά Αποθήκη» Λεωφ. Αθαλάσσας 84, Στρόβολος.